HPV vakcinace (rakovina čípku děložního)

Navození imunity proti rizikovým typům lidských papiloma virů, tzv. očkování proti rakovině čípku děložního. Je preventivním opatřením, jako každé očkování. V našem státě je doporučené, nikoli povinné. Nejvhodnější dobou je krátce před začátkem pohlavního života, kdy se dívka poprvé s těmito viry pravděpodobně setká, poté je má asi 80% populace. Ale ani v dalších letech není pozdě, chráníte se do budoucna, vyjadřujete svou zodpovědnost v partnerském vztahu, očkování je vhodné i pro muže. V současné době je oficiálním odborným doporučením i aplikace u žen se stavy, vyžadujícími ošetření čípku děložního. Obecně je aplikace možná od 9 do 45 let. Ve 13 letech hradí očkování stát, provádí se cestou dětských lékařů. Jinak je cena podle typu vakcíny, na trhu je několik vakcín, proti dvěma až devíti typům rizikových virů, některé i s účinkem proti virům způsobujícím genitální bradavice. Zdravotní pojišťovny různě svými preventivními programy mohou přispívat, podmínky se mění. Nejdostupnější a nejvyšší příspěvek poskytuje ZPŠ – ve 12 a od 14 do 18 let věku 5 tis.Kč, viz http://www.zpskoda.cz/ -pro pojištěnce – zdravotní programy - očkování.

Vakcinace probíhá ve třech dávkách v rozmezí 6 měsíců, schéma lze zkrátit.

Přítomnost rizikových typů HPV Vám můžeme na Vaše přání vyšetřit (nehradí pojišťovna), u stavů vyžadujícíh sledování je vyšetření součástí péče (hradí pojišťovny).