Prevence

Gynekologické preventivní prohlídky jsou v ČR nastaveny na jedenkrát ročně nezávisle na věku. Zdravotní pojišťovny Vám prevenci uznají nejdříve po 305 dnech. S rostoucím důrazem na prevenci se nyní můžete setkat i se zvacím dopisem od Vaší pojišťovny v případě absence. Účast na prevenci je vyjádřením snahy o své zdraví, o harmonii své osobnosti, o péči o sebe sama, o dobrý pocit, se kterým se nám lépe žije. Podrobnosti o celostátních preventivních programech najdete na webovém portálu www.bezrakoviny.cz anebo na webových stránkách jednotlivých onemocnění www.mamo.cz, www.cervix.cz a www.kolorektum.cz. Cytologické laboratoře i mamografická centra, se kterými spolupracujeme, jsou pravidelně auditovány k provádění prevencí ve svém oboru. Některé z nich provádějí i modernější vyšetření cytologie (stěru z čípku děložního) v tekutém médiu, které zpřesňuje hodnocení, má vyšší procento záchytu patologií, hodí se ke zvýšení spolehlivosti Vašeho nálezu.