Personální obsazení

MUDr. Jaroslav Sochůrek - vedoucí lékař, specializace v oboru gynekologie a porodnictví 2.stupně, licence vedoucího lékaře – primáře ČLK (Česká lékařská komora), člen ČGPS ČLS JEP (Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně), člen ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology), licence FMF (Fetal Medicine Foundation London) k provádění prvotrimestrálního screeningového vyšetření – pravidelné audity, licence FMF k ultrazvukovému vyšetření ve 2.trimestru, k echokardiografickému vyšetření plodu, certifikát sekce UZ diagnostiky ČGPS pro superkonziliární ultrazvuková vyšetření

Bc.Jana Pokorná – porodní asistentka, vyřeší vše s přehledem, poradí, pomůže, koná tak, aby se Váš požadavek zvládl bez zbytečných odkladů a průtahů

Mgr.Marcela Pleschnerová - porodní asistentka s praxí na porodním sále větší pražské porodnice, vstřícná, vnímavá, vždy Vám vyjde vstříc, poradí a pomůže

c