Neplodnost a její léčba

Mnoho se o neplodnosti mluví, je stále aktuálnější s postupem civilizačních chorob, odsouváním těhotenství do pozdějších let, pohodlným způsobem života. Mnozí se jí obávají. Otázkou je opodstatněnost těchto obav, souvislost možných problémů s otěhotněním s naším životním stylem, režimem práce a odpočinku, se stravou, pracovním prostředím, imunitou, celkovou pohodou, duševní hygienou, tedy zdravím v širším slova smyslu. Často narážíme u sebe i u druhých na malou sebedůvěru (vědomou či podvědomou) v době, ve které tak trochu vlajeme. První rada zní: „Věřte si.“

Jsou ale důvody, pro které se nedaří otěhotnět a nemůžete je sami příliš ovlivnit. Jindy jsou důvody nejasné, ale čas utíká. Rok vytrvalé snahy o otěhotnění zakládá možnost léčby metodami asistované reprodukce u mladších žen, ale nebudeme Vás nutit čekat například ve 38 letech nebo při prokázané jasné překážce v otěhotnění. Zkušenosti v této oblasti máme dlouholeté, od vedení specializované poradny v 90.letech po těsnou spolupráci s centry asistované reprodukce dnes. Víme, že je třeba přistupovat komplexně a individuálně, někde je vhodné počkat, jinde rozhodně ne. Kromě vyšetření příčin a jejich léčbu, je-li možná v domácích podmínkách, Vám zprostředkujeme i složitější postupy.

Amáta je spolupracujícím pracovištěm centra asistované reprodukce (www.pronatal.cz/cs/pacienti/PRONATAL - Sanatorium), což v praxi znamená, že pokud je třeba přistoupit k metodám asistované reprodukce (umělé oplodnění), vysvětlíme Vám vhodný postup, léčbu Vám naplánujeme, zajistíme přes centrum asistované reprodukce její schválení Vaší zdravotní pojišťovnou, seznámíme Vás s pravidly úhrady, zprostředkujeme léky k léčbě a ve vybraném cyklu provedeme celou přípravu s monitorací, včetně administrativy podle platné legislativy. Nemusíte tedy čekat na vstupní vyšetření, plánování a dále jezdit na každou konzultaci, podpis formulářů, ultrazvukové vyšetření apod. do pražského centra, tam Vás objednáme až na den „D“ k  vlastnímu ambulantnímu výkonu. Další sledování opět probíhá u nás.

Stejně tak poradíme s umělým oplodněním v případech, že nemáte již možnost úhrady zdravotní pojišťovnou. Není nutné se u nás registrovat, léčbu poskytujeme všem. Po otěhotnění pokračujete v péči ve Vaší těhotenské poradně a Vašemu lékaři posíláme zprávu s podrobnostmi postupu.